دسته بندی خبر

دسته بندی اخبار کوتاه

0 ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ در اخبار کوتاه توسط dini ادامه خبر ›

‌اکتشاف غار جدید دربهبهان

‌اکتشاف غار جدید دربهبهان تنگ بیستم رشته کوه زاگرس این غار توسط آقای دیدبان مسئول منطقه حفاظت شده خائیز شناسایی شد و با همکاری کوهنوردان…
0 ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ در اخبار کوتاه توسط dini ادامه خبر ›
1 ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ در اخبار کوتاه توسط dini ادامه خبر ›

برگذاری دورهای پیشرفته امداد نجات

طبق برنامه ریزی و پیگیری هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی بهبهان با ریاست محترم هلال احمر ،بر آن شدیم تا دوری امداد نجات را برای همنوردانی که…
0 ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ در اخبار کوتاه توسط dini ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ در اخبار کوتاه توسط dini ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ در اخبار کوتاه توسط dini ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ در اخبار کوتاه توسط dini ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ در اخبار کوتاه توسط dini ادامه خبر ›