دسته بندی خبر

دسته بندی دیواره و سنگ نوردی

0 ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ در دیواره و سنگ نوردی توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ در دیواره و سنگ نوردی توسط dini ادامه خبر ›

کروکی مسیر های سنگنوردی استان

جهت راهنمایی علاقه مندان سنگنوردی، کروکی مسیرهای سنگنوردی استان در سایت هیات کوه نوردی و صعود های ورزشی استان خوزستان قرار داده شد.
0 ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ در دیواره و سنگ نوردی توسط dini ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ در دیواره و سنگ نوردی توسط dini ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ در دیواره و سنگ نوردی توسط dini ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۳/۰۳/۱۵ در دیواره و سنگ نوردی توسط dini ادامه خبر ›
1 ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ در دیواره و سنگ نوردی توسط dini ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ در دیواره و سنگ نوردی توسط dini ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ در دیواره و سنگ نوردی توسط dini ادامه خبر ›