عملکرد

هيئت كوهنوردي شهرستان بهبهان در تاريخ 1376با حضور عده اي از علاقه مندان كوه و طبيعت افتتاح و شروع به فعاليت كرد.

 

صعودي هاي برون مرزي كوهنوردان بهبهان

1-صعود به بيس كمپ هيماليا

2-صعود به قله ها آيلند پيك درنپال 

3-صعود به قله هاي مختلف در تركيه

4-صعود به قله لنين در قرقيزستان

5-صعود به قله ممبلان در فرانسه

6-صعود به كليمانجارو (بام آفريقا) دركنينيا


طبيعت ميراث جاودانه هاست درحفظ ونگهدار آن كوشا باشيم.