دسته بندی خبر

دسته بندی صعود ها

0نظرات
May 4 2014
در صعود ها توسط dini

صعود سراسري منتخبين گروههاي كوهنوردي استان خوزستان به قله 3300 متري پس شونه، سومين قله مرتفع استان خوزستان

بسمه تعالي كوه نوردي ورزش ما نيست باور ماست صعود سراسري منتخبين گروههاي كوهنوردي استان خوزستان به قله 3300 متري پس شونه، سومين قله مرتفع استان خوزستان
ادامه خبر ›